Долината на река Струма

Това е най-топлият лозаро-винарски район на България. Разположен е в най-южната част на страната по поречието на река Струма. Специфичните климатични особености го приближават до средиземноморските области.

Хълмистите терени, сравнително бедните почви, високите годишни температури и сухият климат като цяло определят отглеждането на изключителни червени сортове. Разпространени са Широка Мелнишка Лоза и Ранна Мелнишка Лоза, които са емблематични за района от дълбока древност.

Като цяло червените вина от този район са с южен характер – наситен цвят, интензивен сортов аромат, висока плътност, богати на танини и значителен потенциал за многогодишно отлежаване.