За областта

В този район са включени югозападните части от страната.  По размери не е голям, но притежава специфични климатични особености, приближаващи го до средиземноморските области. Състои се от югозападните части на страната и обхваща долините на река Места и Струма. Основните центрове са Петрич, Сандански, Мелник и Благоевград. Най-типичните сортове грозде в региона са местният сорт Мелник (Широка Мелнишка Лоза), Мерло и Каберне Совиньон. Каберне Фран също присъства в региона. Близо до границата с Гърция, в село Генерал Тодоров можете да намерите лозята на Винарска Изба Логодаж, които се простират на повече от 680 дка.

Долината на Река Струма

Посещение на лозята

Посещение на избата