За областта

В този район са включени югозападните части от страната.  По размери не е голям, но притежава специфични климатични особености, приближаващи го до средиземноморските области.

 

Долината на Река Струма